Agencija izdaje privremena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih za ispitivanja, mjerenja i testiranje radiokomunikacione opreme za ograničenu oblast pokrivenosti na period do 90 dana i za korišćenje radio-frekvencija u slučaju vanrednih događaja, uključujući sportske, kulturne i zabavne događaje privremenog karaktera na period do 60 dana, a u slučaju vanredne situacije, na period dok vanredna situacija traje.

Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje se direktno na zahtjev.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje privremneog odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67) u iznosu koji je za odgovarajući tip radio veze i vrstu radio stanice utvrđen Odlukom o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.