Za radioamaterske komunikacije dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni amaterskoj službi. Pravilnikom o radioamaterskim komunikacijama propisan je način korišćenja radio-frekvencija koje su namijenjene amaterskoj službi, klase radioamatera, ispitni program i polaganje radioamaterskog ispita, tehnički i drugi uslovi za upotrebu radioamaterskih stanica. Bliži uslovi korišćenja pojedinih radio-frekvencijskih opsega namijenjenih amaterskoj službi propisani su Planom raspodjele radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za radioamaterske komunikacije izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za radioamaterske komunikacije dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i Uvjerenje o položenom radioamaterskom ispitu imenovanog odgovornog radioamatera.