O nama

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je nezavisno regulatorno tijelo za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.