Zaštita korisnika

Ostvarivanje i zaštita prava korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga kao i poštanskih usluga vrši se u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o zaštiti potrošača