DALJINSKI UPRAVLJANA KONTROLNO-MJERNA STANICA, NIKŠIĆ

Krajem 2020. godine završeni su građevinski radovi za Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu na mikrolokaciji Mrkošnica u opštini Nikšić (DUKMS Nikšić). 


Objekat DUKMS Nikšić je u sklopu zgrade Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (prostorija površine oko 7 m2) sa rešetkastim antenskim stubom visine 25 m i ostalom pratećom infrastrukturom. DUKMS Nikšić je puštena u rad početkom marta 2021. godine.

Na ovaj način Sistem je dopunjen sa još jednom DUKMS-om čime se omogućila kontrola i monitoring RF spektra u opsegu od 10 kHz do 3 GHz na području opštine Nikšić tj. lokalnih radio-emisija sa gotovo svih značajnijih radio-emisionih objekata u širem okruženju Nikšića (Nikšić – gradsko područje, Tović, Ostrog...), kao i sa Lovćena.