DIGITALNA MOBILNA KONTROLNO-MJERNA STANICA ZA MONITORING PARAMETARA KVALITETA I POKRIVANJA GSM/UMTS/LTE MREŽA

Početkom 2011. godine Agencija je nakon tenderske procedure potpisala ugovor o nabavci GSM/UMTS/DVB-T kontrolno-mjerne opreme i njenoj instalaciji u posebno adaptirano vozilo. Nakon finalnog dizajniranja adaptacije vozila i instaliranja opreme i softvera, krajem jula 2011. godine izvršena je isporuka adaptiranog vozila sa instaliranom opremom.

Dodatna nadogradnja opreme i softvera je ugovorena krajem 2013. godine. Nakon realizacije ugovorenog do kraja 2014. godine Digitalna mobilna kontrolno-mjerna stanica za monitoring parametara kvaliteta i pokrivanja GSM/UMTS/LTE mreža (DMKMS) omogućava mjerenja pokrivenosti teritorije i stanovništva GSM, UMTS i LTE signalom, kao i parametara kvaliteta usluga koje se pružaju posredstvom ovih mreža. Pored ranije moguće GSM/UMTS analize, DMKMS-om će se vršiti kontrola parametara LTE mreža, kontrola kvaliteta govora po najnovijem POLQA standardu i kontrola parametara kvaliteta za servise podataka.

Sredinom 2017. pribavljeno je kompaktno tehničko rješenja za „benchmarking” mjerenja parametara mreža baziranih na GSM/UMTS/LTE tehnologiji u „indoor”, a u kombinaciji sa vozilom (DMKMS ili drugo) i u „outdoor” okruženju. Ovaj sistem je sredinom 2018. godine zamijenjen novijim modelom istog proizvođača.