MOBILNA KONTROLNO-MJERNA STANICA

Tokom 2005. godine u postupku javne nabavke Agencija je nabavila opremu i softver za Mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (MKMS), iz razloga što je MKMS-om moguće vršiti monitoring RF spektra na svakoj vozilom dostupnoj lokaciji u Crnoj Gori.

Oprema i softver su nabavljeni od strane renomiranih proizvođača. MKMS ima teleskopski antenski stub koji se može podići na visinu do 10 m iznad površine u skladu sa relevantnim ITU-R SM preporukama. Donošenjem odluke da se u procesu nabavke MKMS‐e ne kupi kompletno ponuđeno rješenje za MKMS‐u od strane renomiranih isporučilaca, već da se adaptacija vozila Mercedes Sprinter 316CDI i ugradnja uređaja i opreme vrše naknadno u Crnoj Gori angažujući uglavnom domaće znanje i ostale potrebne resurse, Agencija je ušteđela oko 300.000,00 EUR. Krajem 2006. godine MKMS je stavljena u funkciju.

Krajem 2015. godine MKMS je nadograđena kontrolno-mjernom opremom za monitoring i goniometrisanje signala i pratećim kontrolno-mjernim softverom najnovije generacije, čime je ista značajno unaprijeđena, te po prvi put ima mogućnost mjerenje kvaliteta i parametara DVB-T2 emisija kao i mobilnog goniometrisanja signala u opsegu od 20 MHz do 6 GHz.