REGIONALNI KONTROLNO-MJERNI CENTAR, BAR

Početkom 2004. godine utvrđena je mikrolokacija za objekat Regionalnog kontrolno-mjernog centra na na Crnom rtu kod Sutomora u opštini Bar (RKMC).


Krajem 2008. godine završen je i pušten u rad RKMC koji se sastoji od prizemnog objekta korisne površine 120 m2 i antenskog rešetkastog stuba visine 30 m. Unutrašnjost objekta čine sala za monitoring, jedna kancelarija, garaža za kontrolno-mjerno vozilo i prateće prostorije. U periodu od realizacije objekta do kraja 2011. godine izvršavanje zadataka u okviru RKMC-a je podrazumijevalo da stručno osoblje periodično odlazi u RKMC i obavlja planirane zadatke, a od tada objekat je uvezan u jedinstveni sistem čime je omogućeno daljinsko upravljanje opremom, softverom i uređajima instaliranim u istom. Objekat RKMC-a omogućava boravak stručnog osoblja za vrijeme radnog vremena, a shodno kadrovskim resursima, planirano je da RKMC u doglednom vremenu ima stalnu posadu.


RKMC omogućava praćenje radio-emisija na značajnom dijelu južnog Jadrana, što znači da je moguće vršiti nadzor lokalnih radio-emisija i radio-emisija iz pravca Italije, a djelimično iz Albanije i Hrvatske. Sa ove mikrolokacije moguće je primati radio-emisije sa gotovo svih značajnijih radio-emisionih objekata u širem okruženju Bara poput Volujice, Veljeg grada, Spasa, Lovćena.

Pored postojećih mogućnosti kontrolno-mjerne opreme, uređaja, antenskog sistema i pripadajućeg softvera na RKMC-u i s tim u vezi monitoringa RF spektra u opsegu od 10 kHz do 3 GHz, od 2019. godine sa ove lokacije obezbijeđena je tehnička mogućnost za obavljanje i zadataka goniometrisanja radio-signala u opsegu od 20 MHz do 3 GHz.