GLAVNI KONTROLNO-MJERNI CENTAR, PODGORICA


Početkom 2004. godine utvrđena je mikrolokacija za objekat Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori u Podgorici (GKMC), nakon čega se pristupilo fazi izrade idejnog i glavnog projekta objekta i pristupne saobraćajnice.

Nakon dobijanja svih potrebnih saglasnosti, te sprovedene tenderske procedure, radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice za GKMC na Dajbabskoj gori su počeli krajem oktobra 2007. godine, a radovi na izgradnji objekta početkom 2008. godine. GKMC je stavljen u funkciju 06. 10. 2011. godine, a od 21. 11. 2011. godine u objetku svoje redovne zadatke obavlja stručna služba (Odsjek za kontrolu i monitoring RF spektra).

Konstrukcija objekta GKMC-a sastoji se od dvije međusobno dilataciono razdvojene cjeline: konstrukcije tornja i konstrukcije pratećih sadržaja. Osnov tornja čini stub šestougaonog poprečnog preśeka, debljine 20 cm, visine 34,6 m. Strane stuba su nagnute ka vrhu za 1%. Na polovini visine stuba 16,8 m, odnosno na 152,8 m.n.v. konstruisana je prva platforma u vidu 3 konzolne šestougaone strukture tzv. latice površine po 62 m2. Dalje se nastavlja rešetkasti antenski stub visine 14,5 m na kome je instalirana platforma sa antenskim sistemom, tako da je krajnja visinska tačka antena GKMC-a 55 m iznad tla. U platformama su smješteni prateći sadržaji: monitoring sala, sala za sastanke i bife. Do prve platforme se dolazi panoramskim liftom koji se na toj koti i završava. Ukupna korisna površina objekta GKMC-a je 472,8 m2.

GKMC na Dajbabskoj gori daje mogućnost vršenja kontrole i monitoringa lokalnih radio-emisija i radio-emisija iz kompletnog područja Glavnog grada Podgorice, kao i iz Tuzi, te pravca Albanije i Bjelopavlićke ravnice. Takođe, na ovoj mikrolokaciji je moguć prijem radio-emisija sa gotovo svih značajnijih radio-emisionih objekata u širem okruženju Podgorice poput: Lovćena, Velje gore, Sjenice, Donje Gorice, Ljubovića, Crmničke Bjelasice, Kurila kod Danilovgrada, RTV doma .     

Pored postojećih mogućnosti kontrolno-mjerne opreme, uređaja, antenskog sistema i pripadajućeg softvera na GKMC-u, od 2015. godine po prvi put u Crnoj Gori obezbijeđena je tehnička mogućnost za obavljanje i zadataka goniometrisanja radio-signala sa neke fiksne lokacije, u ovom slučaju sa GKMC-a u opsegu od 20 MHz do 3 GHz.