PRENOSNA OPREMA

Za potrebe redovne i vanredne kontrole i monitoringa RF spektra, a naročito kada je riječ o utvrđivanju uzroka štetnih smetnji, Agencija koristi prenosnu (ručnu) opremu.

Monitoring prijemnik i goiometar sa pratećim antenskim setom ručnih aktivnih direktivnih antena za frekvencijski opseg od 10 kHz do 3 GHz se između ostalog koristiti kao podrška za goniometrisanje kratkog dometa (tzv. homing).

U okviru prenosne opreme, Agencija raspolaže i sistemom za mjerenje nivoa elektromagnetnog (EM) zračenja u opsegu od 30 MHz do 3 GHz.

Tokom 2006. godine nabavljena je i laboratorijska ispitno-mjerna oprema koja je instalirana na Glavnom kontrolno-mjernom centru. Od ove opreme naročito se za potrebe kontrole i monitoringa RF spektra koristi analizator RF spektra (3 Hz – 42,98 GHz).

Tokom 2015. godine pribavljena je dodatna prenosna (ručna) oprema za goniometrisanje radio-emisija u opsegu od 20 MHz do 6 GHz (širokopojasni prijemnik – goniometar sa omnidirektivnom i setom usmjerenih goniometrijskih antena).

U 2017. godini pribavljen je širokopojasni real-time analizator spektra za opseg od 3 Hz do 26,5 GHz, kao i prenosni DVB-T2 prijemnik – TV analizator (5 – 2150 MHz) za analizu i demodulaciju DVB-T2 signala uključujući i najnovije standarde, te antenski set usmjerenih „horn” antena za mjerenje vrijednosti parametara usmjerenih mikrotalasnih (MW) radio-relejnih veza (linkova) u opsegu od 3 do 43 GHz.