Redovne godišnje analize o finansijskom stanju i poslovanju operatora na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori imaju veliki informativni značaj u pogledu upoznavanja sa ekonomskom i finansijskom snagom operatora, kao i perspektivama razvoja sektora.

Pregled finansijskih indikatora, podaci o broju zaposlenih, investicijama na nivou sektora možete naći u dokumentu: