Svrha regulacije tržišta je uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija, tako da krajnji korisnici mogu da biraju između različitih pružalaca usluga, što se manifestuje u kvalitetnim i jeftinijim maloprodajnim uslugama za krajnje korisnike, i pronalaženju inovativnih rješenja za pružaoce usluga koji će obezbediti dalji razvoj tržišta.

U skladu sa članom 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija sprovodi analize relevantnog tržišta, utvrđuje operatore sa značajnom tržišnom snagom i preduzima regulatorne mjere za sprječavanje negativnih efekata značajne tržišne snage.

Operatori sa značajnom tržišnom snagom kojima je propisana obaveza preduzimanja mjera troškovne orijentacije, shodno stavu 4 člana 76 Zakona o elektronskim komunikacijama, i obaveza odvojenog vođenja računovodstvenih evidencija, shodno stavu 1 člana 74 Zakona o elektronskim komunikacijama, dužni su da implementiraju odredbe metodologija za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo koje je usvojila Agencija.