Trendovi cijena ICT-a za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na poziciju Crne Gore u poredjenju sa komparabilnim državama Evrope i u odnosu na evropski i globalni prosjek.

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) je, angažmanom Ekspertske radne grupe koja se bavi indikatorima razvoja sektora elektronskih komunikacija ICT (EGTI), tokom 2017. godine ažurirala i prilagodila korpe elektronskih komunikacionih usluga na način da odražavaju trenutna kretanja na tržištima fiksne i mobilne širokopojasne mreže. U pitanju je skup različitih korpi usluga koje pokrivaju tri različite tehnologije: mobilni govor, mobilni prenos podataka i fiksni širokopojasni pristup. Pored toga, revizija korpi elektronskih usluga je uvela i kombinovane korpe koje obuhvataju usluge prenosa podataka i govora kao prvi pokušaj praćenja cijena usluga u okviru paketa, što je sada veoma zastupljena komercijalna praksa.

Sa ciljem da doprinese međunarodnim, regionalnim, nacionalnim praćenjima i upoređivanjima maloprodajnih cijena i stepena pristupačnosti ICT usluga, ITU je objavila publikaciju: “ Mjerenje stepena digitalnog razvoja, Trendovi cijena ICT-a za 2019. godinu“, koja predstavlja i analizira podatke o cijenama ključnih usluga u okviru pet korpi usluga definisanih novom Metodologijom.

Kako podaci publikacije predstavljaju inovirani i sveobuhvatni pristup, Agencija je pripremila Informaciju koja sadrži opis nove metodologije, novih korpi elektronskih komunikacionih usluga sa posebnim osvrtom na poziciju Crne Gore u poredjenju sa komparabilnim državama Evrope i u odnosu na evropski i globalni prosjek.