Na sjednici Savjeta Agencije održanoj 02.02.2023. godine usvojena je Odluka o usvajanju bottom-up LRIC troškovnih modela.

Nakon verifikacije rezultata bottom up LRIC troškovnih modela obezbijeđena je pouzdana podloga za cjenovnu regulaciju veleprodajnih usluga. Agencija je rješenjima propisala obavezu SMP operatorima usklađivanja cijena sa rezultatima bottom up LRIC troškovnih modela za fiksnu i mobilnu mrežu, izuzev u slučaju cijena usluga terminacije poziva u fiksnim i mobilnim mrežama, gdje je Agencija uvažila sugestije operatora date u izjašnjenjima na Nacrte rješenja, u smislu da se cijene u poslednjoj godini trogodišnjeg perioda njihovog postupnog snižavanja izjednače sa maksimalnim cijenama usluga terminacije poziva u fiksnim i mobilnim mrežama saglasno Uredbi Evropske komisije 2021/654 od 18.12.2020. godine