Mobilne komunikacione mreže pete generacije (5G) predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u izgradnji digitalne ekonomije i digitalnog društva u narednoj dekadi. Imajući u vidu potencijalni uticaj 5G mreža na praktično sve sfere ljudskog djelovanja, na njihov razvoj, osim potreba i zahtjeva individualnih korisnika, od posebne važnosti su budući digitalni poslovni modeli u privrednom i javnom sektoru.

Za kreiranje preduslova za efikasno uvođenje i dalji održiv razvoj 5G sistema neohodno je angažovanje ne samo Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao sektorskog regulatora, i mobilnih operatora, već i relevantnih subjektata iz javne uprave na državnom i lokalnom nivou, kao i vertikalnih industrija i akademske zajednice.

Svjesna značaja blagovremenog uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža za razvoj privrede i društva u cjelini, Agencija je obezbijedila izradu Studije o strategiji uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, kao osnove za kreiranje 5G nacionalne mape puta i akcionog plana za koordiniranu implementaciju i razvoj 5G sistema u Crnoj Gori. Studija identifikuje tehnološke, regulatorne, bezbjednosne, spektralne i strukturalne izazove, ograničenja i barijere za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža i razvoj 5G infrastrukture i specificira odgovarajuće smjernice za njihovo otklanjanje.

Agencija planira da dodjelu radio-frekvencija iz pionirskih opsega za 5G mreže sprovede u postupku aukcije spektra tokom 2022. godine, tako da se očekuje da će 5G mreže biti komercijalno dostupne najkasnije do kraja 2022. godine