Radionice posvećene unapređenju planiranja, izgradnje, zaštite i korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture.