Agencija je u skladu sa članom 39 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama propisala upotrebne i druge uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža.

Agencija je u skladu sa članom 41 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija propisala bliže tehničke i druge uslove za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.