Na osnovu podataka koje operatori dostavljaju Agenciji, u narednim dokumentima dat je pregled dostupnosti usluga po opštinama po vrsti usluge, kao i pregled dostupnosti svih usluga po pojednim opštinama.