15/06/2021

Zahtjev za dostavljanje dopune ponude ili nove ponude u skladu sa uslovima predviđenim Okvirnim sporazumom broj 0102-1726/14 od 23.07.2019. godine

04/03/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku usluge Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora, baziranog na HCA/FAC metodologiji

16/10/2020

Tenderska dokumentacija broj 20 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga administriranja sistem Centralne baze prenesenih brojeva u Crnoj Gori