20/06/2022

Jednostavna nabavka za nabavku robe - Unapređenje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnih sati

Ovdje možete preuzeti:

25/05/2022

Jednostavna nabavka robe - Sanacija metalne konstrukcije i proširene staklene nadstrešnice sa zamjenom oštećenih staklenih površina

Ovdje možete preuzeti:

25/05/2022

Jednostavna nabavka usluge revizije u postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Ovdje možete preuzeti:

02/07/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku usluge nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji

31/05/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke usluge revizije u postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora JDN 35-2021