Proaktivni pristup informacijama

Shodno odredbi člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Agencija je dužna na svojoj internet stranici da objavi slijedeće informacije: