BEREC (Tijelo evropskih regulatora za oblast elektronskih komunikacija)

Tijelo evropskih regulatora za oblast elektronskih komunikacija (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) je osnovano Uredbom Evropske komisije i Evropskog savjeta broj 1211/2009. BEREC je preuzeo ulogu Evropske asocijacije regulatora (ERG) na planu razmjene ekspertiza i najbolje prakse kao i u pogledu davanja mišljenja i preporuka o načinu funkcionisanja telekomunikacionog tržišta u Evropskoj uniji.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je u junu 2023. godine sa BEREC-om potpisala Radni sporazum o učešću u radu BEREC-a. Prema Sporazumu Agencija učestvuje u poslovima Odbora BEREC-a, Kontakt mreže i radnih grupa BEREC-a, kao i radu Upravnog odbora Kancelarije BEREC-a. Učešće Agencije u radu BEREC-a omogućava Agenciji primjenu najbolje regulatorne prakse u sektoru elektronskih komunikacija, brži prenos ekspertskog znanja i dodatno jačanje kadrovskih kapaciteta.

Tekst Radnog sporazuma BEREC-a i EKIP-a možete pronaći ovdje.