01.09.2021. // Saopštenje za medije

Prosječno mjesečno korišćenje elektronskih komunikacionih usluga


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, na osnovu broja korisnika i ostvarenog saobraćaja, pripremila pregled prosječne mjesečne potrošnje korisnika elektronskih komunikacionih usluga za poslednjih 5 godina. Prema dobijenim rezultatima evidentan je trend pada količine ostvarenih telefonskih poziva u fiksnim mrežama, dok u isto vrijeme imamo trend brzog rasta upotrebe interneta i u fiksnim i u mobilnim mrežama.