29.03.2023. // Saopštenje za javnost

Brojevi hitnih slubi


Istraživanje koje je 2022. godine sprovedeno za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je pokazalo da je 75% građana upoznato sa brojem policije 122, sa brojem službe zaštite i spašavanja ( vatrogasci) 123 upoznato je 60% građana, dok je sa brojem hitne medicinske pomoći 124 upoznato 56% građana. U znatno manjoj mjeri građani su upoznati sa brojem 112 - jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima, 29% građana, i brojem 129 - pomoć na moru, sa kojim je upoznato samo 11% građana.