30.03.2023. // Saopštenje za javnost

Blokiranje neželjenih komunikacija


Neželjene komunikacije podrazumijevaju pozivanje korisnika ili slanje elektronskih poruka radi direktnog marketinga bez prethodno pribavljene saglasnosti korisnika. Prema Zakonu o elektronskim komunikacijama, upotreba automatskih govornih uređaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS za pozive prema korisniku, radi direktnog marketinga, dozvoljena je samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.Takođe lice koje šalje poruke dužno je da omogući korisniku da na jednostavan način i bez naknade, da primjedbe ili odbije korišćenje svojih elektronskih kontakt podataka u te svrhe.