17/11/2022 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom pripreme planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 900 MHz i 1800 MHz za GSM i MFCN sisteme

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 17.11.2022. godine usvojio nacrte planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz (opseg 900 MH) i 1710-1785/1805-1880 MHz (opseg 1800 MHz) za GSM i MFCN sisteme, kojima se mijenjaju postojeći planovi donešeni 2014. godine. Planovima raspodjele radio‐frekvencija iz opsega 900 MHz i 1800 MHz za GSM i MFCN sisteme utvrđuje se raspodjela ovih opsega za mobilnu radiokomunikacionu službu za korišćenje od strane GSM I MFCN sistema, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za MFCN sisteme, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", br. 89/20 i 104/20). Predmetnim planovima raspodjele se definiše regulatorni i tehnički okvir za implementaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u navedenim opsezima u skladu sa najnovijom revizijom Odluke ECC/DEC/(06)13, uključujući i tehničke uslove za radio bazne i terminalne stanice MFCN sistema na tehnološki neutralnoj osnovi. Donošenjem predmetnih planova raspodjele otvara se mogućnost za implementaciju NR tehnologije u navedenim opsezima.