Registar EK operatora

NAZIV ADRESA REGISTARSKI BROJ OPIS DJEL.BR. RJEŠENJA DATUM UNOSA
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Moskovska 29, Podgorica 1 Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga: prenos govora, zvuka i slike, prenos podataka, faksimil, servise inteligentne mreže, servise javnih telefonskih govornica, servise iznajmljivanja linija, servis prenosa govora preko mreža baziranih na internet protokolu, servis povratnog poziva, servis sa dodatom vrijednošću, value added services i bilo koje druge fiksne telekomunikacione servise i operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže, operator javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture. 01-943/1 3.4.2009.
TELENOR d.o.o Rimski trg br.4, Podgorica 2 Operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže i operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga pristupa internetu, usluga prenosa podataka, usluga iznajmljenih linija, usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture, usluge prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu, usluge iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber) i usluge sa dodatom vrijednošću. 01-944/1 3.4.2009.
MTEL d.o.o. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, Podgorica 4 Operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže i operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, javno dostupnih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzima zemaljsku radio-difuziju), usluga pristupa internetu, usluga prenosa podataka i usluga iznajmljenih linija 01-946/1 3.4.2009.
TELEMACH d.o.o. Bulevar Revolucije 50/5, Podgorica 6 operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga: pristupa Internetu, fiksne telefonije i distribucije audio - vizuelnih medijskih sadržaja i usluga prenosa govora putem interneta (VoIP). 01-1192/1 27.4.2009.
WIMAX MONTENEGRO d.o.o Ul. Ulcinjska 7D, Podgorica 7 operator javne elektronske komunikacione mreže na bazi širokopojasnog bežičnog pristupa (BWA) i operator javnih elektronskih komunikacionih usluga. 01-948/5 29.5.2009.
RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.130/5, Podgorica 8 operator javne elektronske komunikacione mreže za prenos i emitovanje radio-difuznih i drugih signala, javne elektronske komunikacione usluge prenosa i emitovanja radio-difuznih signala, javne elektronske komunikacione usluge iznajmljivanja linija i javne elektronske komunikacione usluge multipleksiranja, prenosa multipleksiranih signala do predajničke multipleksne mreže za emitovanje radio-difuznih i drugih signala i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture 01-2197/1 9.7.2009.
POŠTA CRNE GORE AD Slobode 1, Podgorica 10 Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za: - pružanje javnog servisa javnih telefonskih govornica i - pružanje javnog servisa prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu 01-1559/4 17.7.2009.
RADIO EURO TAXI d.o.o. Šušanj, Bar 22 Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene funkcionalne mreže/sistema. 01-4311/1 11.12.2009.
DASTO MONTEL d.o.o. Ul. Grahovska br. 4, Cetinje 25 Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za: - pružanje javne usluge pristupa internetu - pružanje javne usluge iznajmljenih linija 01-4499/1 22.12.2009.
ORION TELEKOM d.o.o Ulcinjska 7d, Gorica C, Podgorica 36 Operator javno dostupne telefonske usluge u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluge prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzev zemaljske radio difuzije), usluge prenosa govora putem interneta, usluge pristupa internetu, usluge prenosa podataka, usluge sa dodatom vrijednošću i usluge SMS-a. 0505-1124/1 22.3.2010.
IPMONT d.o.o Mitra Bačića bb., Podgorica 42 Operator javne elektronske komunikacione uslug: prenosa govora putem mreža baziranih na Internet protokolu (izbor i predizbor operatora, prepaid calling cards, Call Shop i SIP korisnici), usluge pristupa Internetu, usluge iznajmljenih linija i usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana - Dark Fiber). 0902-2650/2 1.7.2010.
CRNOGORSKI ELEKTOPRENOSNI SISTEM AD Sv. Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica 45 operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za: - pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber). 0205-3719/2 7.10.2010.
SATTELITE BROADBAND SERVICE NETWORK MONTENEGRO d.o.o Kralja Nikole br.202, Podgorica 48 Operator javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga - Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga putem satelita za: • pružanje javne usluge pristupa Internetu • pružanje javne usluge iznajmljenih linija 0205 - 2444/3 13.6.2011.
IT-DESK d.o.o Kralja Nikole 27, Podgorica 52 Usluga pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže. 0205-94/2 19.1.2012.
WIRELESS MONTENEGRO d.o.o II Crnogorskog bataljona 2/4, Podgorica 53 elektronske komunikacione mreže zasnovane na TETRA (Terrestrial Trunked Radio) standardu i elektronskih komunikacionih usluga prenosa govora i kratkih tekstualnih poruka putem TETRA sistema i usluge pristupa internetu. 0502-1066/2 1.3.2012.
SIOL d.o.o Džordža Vašingtona 108/36A, Capital Plaza, Podgorica 54 operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga, za usluge pristupa Internetu, usluge iznajmljenih linija i usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana). 0205-1558/3 27.3.2012.
KOMUNALNE USLUGE doo Zetskih Vladara bb, Podgorica 55 pružanje usluga iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber) i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture. 0205 - 3549/2 28.6.2012.
COGENT COMMUNICATIONS MONTENEGRO d.o.o Ul.Slobode br.74/II, Podgorica 61 pristup Internetu, ethernet veze (tačka tačka) i IP tranzit 0205-6206/2 11.12.2013.
LONA TRADE d.o.o. Selo Selita, Ulcinj 62 pristup Internetu 0205-6134/2 16.12.2013.
CPA d.o.o Bul. Džordža Vašingtona 312, Podgorica 66 Pristup Internetu, iznajmljene linije i iznajmljivanje optičkih vlakana (dark fiber). 0205-6640/4 24.12.2014.
FIBERCOM d.o.o. UL. Ludviga Kube bb, zgrada Razvršja, Podgorica 68 Operator operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga pristupa internetu i usluga prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzima zemaljsku radio-difuziju). 0205-2541/2 5.5.2015.
TELEEYE-MONTENEGRO d.o.o. Bul. Revolucije "A"sprat 5, Biznis centar, Bar 71 Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže (fiksni bežični pristup na 5GHz) za usluge pristupa internetu. 0205-3345/4 10.7.2015.
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. T rg Golootočkih Žrtava br.13, Podgorica 73 Usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže i usluge zakupa elektronske komunikacione infrastrukture. 0205-1259/3 29.3.2016.
UNIVERZITET CRNE GORE-CIS JU Cetinjska 2, Podgorica 75 Usluge povezivanja na nacionalnu tačku razmjene internet saobraćaja (IXP) 0205-1662/2 30.3.2016.
AQUATERRA SOLUTIONS d.o.o. Trg Sunca br.4 76 Usluge pristupa internetu 0205-3358/2 8.6.2016.
CRNOGORSKI ELEKTODISTRIBUTIVNI SISTEM d.o.o. Ul. Ivana Milutinovića br.12, Podgorica 77 Usluge izdavanja optičkih vlakana i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture 0205-7699/3-2016 23.1.2017.
MDS NETWORK d.o.o. Tuzi bb, Tuzi 78 Usluge pristupa internetu 0205-2662/2 22.3.2017.
ASP CO d.o.o. Podi bb, Herceg Novi 79 Usluge pristupa internetu 0205-8031/4 12.12.2017.
INFO SISTEMI d.o.o. Bohinjska 1A, Podgorica 80 Usluga pristupa internetu, prenosa opodataka i iznajmljivanja optičkih vlakana. 0205 - 2331/2 14.3.2018.
NETMONT d.o.o. Jovana Tomaševića 30, Bar 81 Usluga pristupa internetu 0205-5602/2 25.7.2018.
SIMES NET d.o.o. Bul. Džordža Vašingtona 3/4, Podgorica 82 Javno dostupna telefonska usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga prenosa i distribucije audio vizuelnih medijskih sadržaja, usluga pristupa internetu, usluga iznajmljenih linija, usluga iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber) i usluga iznajmljivanja elektronske komunikacione infrastrukture. 0205-4971/4 17.7.2019.
MIR & TEUTA d.o.o Totoši bb, Ulcinj 83 Operator usluga pristupa multipleksu za digitalnu zemaljsku radio-difuziju i prenosa i/ili emitovanja audio vizuelnih medijskih sadržaja i drugih podataka namijenjenih za direktan prijem u zemaljskoj radiodifuziji 0205-6621/2 22.12.2020.
RED d.o.o. Nikole Tesle 54, Podgorica 84 Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene funkcionalne mreže/Sistema. 0205-2251/2 8.4.2021.
REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE d.o.o. Ul. Popa Jola Zeca br. 5. 85 Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene funkcionalne mreže/Sistema. 0205-3330/4 28.06.2021.