Istraživanja

Agencija sprovodi ispitivanje javnog mjenja u oblastima elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.