Ostali izvještaji

DESI indeks

Regional Cooperation Council (RCC) je objavio DESI (Digital Economy Society Index) Izvještaj za 2022. godinu. DESI predstavlja kompozitni indeks koji sumira relevantne pokazatelje o evropskim digitalnim performansama i prati evoluciju država Evrope u digitalnoj konkurentnosti. DESI proračun omogućava poređenje digitalnog učinka WB zemalja sa prosječnim učinkom WB regiona i EU.

ICT Regulatory Tracker za 2019. godinu

Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telecommunication Union - ITU) je objavila je rezultate „ICT Regulatory Tracker-a“ za 2019.godinu. Regulatory tracker je alat baziran na podacima koje ITU prikuplja, a namijenjen je regulatorima i donosiocima odluka na ICT tržištu za što bolje razumijevanje evolucije regulacije ICT-a. Tracker omogućava razne analitičke pokazatelje za praćenje promjena koje se odvijaju u ICT regulatornom okruženju.

ITU „Measuring the Information Society“

ITU (međunarodna Unija za telekomunikacioje) jednom godišnje objavljuje izvještaj o mjerenju informacionog društva pod nazivom „Measuring the Information Society“ koji je zasnovan na računanju IDI (ICT Development Index) i IPB (ICT Price Basket) na regionalnom i globalnom nivou. IDI je složen index kombinovan od 11 indikatora koji su grupisani u tri podindeksa: podindeks pristupa, podindeks upotrebe i podindeks vještine. IPB je kompozitna korpa bazirana na tri podkorpe: podkorpa fiksne telefonije, podkorpa mobilne telefonije i podkorpa fiksnog širokopojasnog pristupa.

WEF „The Global Information Technology Report”

Svjetski ekonomski forum (WEF) jednom godišnje objavljuje informacioni tehnološki izvještaj pod nazivom „The Global Information Technology Report”. Ovaj izvještaj je baziran na najnovijim rezultatima NRI indeksa (Networked Readiness Index) i nudi pregled o trenutnom stanju ICT spremnosti država u svijetu. Izvještaj uključuje detaljne profile svake obuhvaćene države kao i podatke o vrijednostima i rangu za svaki od 54 indikatora koji su grupisani u četiri podindeksa: podindeks životne sredine, podindeks spremnosti, podindeks upotrebe i podindeks uticaja.

"Budućnost izgrađena na širokopojasnim komunikacijama

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU ) i UNESKO-a su objavili publikaciju „Budućnost izgrađena na širokopojasnim komunikacijama“, čiji su autori članovi Komisije za širokopojasni pristup i digitalni razvoj ITU-a.

Republička agencija za elektronske komunikacije Republike Srbije (RATEL) je, uz saglasnost Međunarodne unije za telekomunikacije, prevela ovu publikaciju. RATEL je ovu publikaciju stavila na raspolaganje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.