Vrste poštanskih usluga

Poštanske usluge su usluge prijema, sortiranja, transporta i distribucije poštanskih pošiljaka u unutrašnjem ili međunarodnom saobraćaju.

U zavisnosti od načina obavljanja sadržine, dimenzija, vrijednosti, mase, načina pakovanja i brzine prenosa, poštanske usluge obuhvataju:

 1. pismonosne usluge;
 2. uputničke usluge;
 3. paketske usluge;
 4. posebne usluge;
 5. usluge dodatne vrijednosti;
 6. usluge po posebnom zahtjevu;

Poštanske usluge se dijele na univerzalne i komercijalne poštanske usluge.

Pod univerzalnom poštanskom uslugom smatraju se usluge prijema, sortiranja, prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, i to:

 1. pismonosna pošiljka mase do 2 kg;
 2. paket mase do 10 kg u unutrašnjem saobraćaju i uručenje paket mase do 20 kg u međunarodnom saobraćaju;
 3. sekogram mase do 7 kg bez naplate;
 4. registrovana poštanska (pošiljka preporučena i vrijednosna);
 5. sudsko pismo i pismo u upravnom postupku.

Komercijalna poštanska usluga obuhvata sve ostale poštanske usluge koje ne pripadaju univerzalnoj poštanskoj usluzi, a to su:

 1. kurirske usluge (od vrata do vrata);
 2. ekspresne usluge;
 3. usluge sa mogućnosću praćenja toka prenosa i uručenja pošiljke putem interneta ili na drugi odgovarajući način (Track & Trace);
 4. usluge sa mogućnošću direktne komunikacije sa pružaocem poštanskih usluga;
 5. pošiljke sa ugovorenim vremenom uručenja;
 6. pošiljke sa ličnim uručenjem;
 7. hibridna pošta,
 8. neadresirane pošiljke,
 9. elektronske poštanske usluge,
 10. novčane poštanske usluge,
 11. uputnica;
 12. direktna pošta;

Usluge po posebnom zahtjevu su usluge koje sadrže poseban način postupanja tokom prijema, usmjeravanja, prenosa i uručenja pošiljki, a mogu se odnositi i na univerzalne i na komercijalne poštanske usluge.

Usluge po posebnom zahtjevu mogu se vršiti po zahtjevu pošiljaoca, primaoca, ili po službenoj dužnosti.