Nadzor

Agencija, preko svojih nadzornika, obavlja stručni nadzor nad primjenom Zakona o poštanskim uslugama, propisa donesenih na osnovu ovih zakona i opštih uslova davaoca poštanskih usluga, kojima je uređeno obavljanje poštanskih usluga, kvalitet univerzalnih poštanskih usluga, pristup mreži, cijene, računovodstvo davaoca poštanskih usluga, postupanje po datim ovlašćenjima i nadzor nad sprovođenjem pojedinačnih akata koje donosi u okviru svoje nadležnosti.

Stručni nadzor Agencija može obavljati samo kod pravnih i fizičkih lica koja se nalaze u registru poštanskih operatora, koji vodi Agencija.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje poštanskih usluga kod pravnih i fizičkih lica koja se ne nalaze u registru poštanskih operatora, obavlja organ uprave nadležan za inspekcijske poslove, preko inspektora za poštanske usluge.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u vezi sa cijenama poštanskih usluga i prodajom poštanskih maraka, obavlja nadležna inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

Agencija, preko svojih nadzornika, obavlja i stručni nadzor nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.