Dozvole za obavljanje poštanskih usluga

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u skladu sa članom 72 i 75 Zakona o poštanskim uslugama („Službeni list Crne Gore”, broj 57/11, 55/16 i 55/18), izdaje posebnu licencu, licence i izvode iz registra poštanskih operatora.

Posebna licenca se izdaje pravnom licu za obavljenje univerzalne poštanske usluge, u obimu kako je ista definisana članom 6 Zakona o poštanskim uslugama, na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Posebna licenca, obuhvata i pravo poštanskog operatora koji posjeduje posebnu licencu na obavljanje svih komercijalnih poštanskih usluga.

Licenca se izdaje pravnom licu za obavljanje pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge na cijelom području, univerzalne poštanske usluge na određenom dijelu područja ili pojedinih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge na određenom dijelu područja, odnosno teritorije Crne Gore.

Licenca, takođe, obuhvata i pravo poštanskog operatora koji posjeduje licencu na obavljanje svih komercijalnih poštanskih usluga.

Izvod iz registra poštanskih operatora se, na osnovu podnesene prijave za upis u registar, izdaje pravnom ili fizičkom licu za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga.

Prijava za upis u registar poštanskih operatora podnosi se najmanje osam dana prije početka obavljanja usluga.