Međunarodna konferencija „Univerzalna povezanost u Evropi: Postojeće stanje i buduće perspektive“ Budva 2023.


Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) - Kancelarija za Evropu i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) sa zadovoljstvom najavljuju nadolazeći ITU-EKIP Regionalni regulatorni forum za Evropu 2023. godine. Forum će ove godine biti posvećen temi „Univerzalna povezanost u Evropi: Postojeće stanje i buduće perspektive“ i biće održan od 28. do 29. septembra 2023. godine u Budvi, Crna Gora.

Ovaj Regionalni forum zasnivaće se na rezultatima Global Symposium for Regulators 2023 i okviru ITU Regionalne inicijative 1 za Evropu vezano za "Razvoj digitalne infrastrukture" koja ima za cilj olakšati postizanje gigabitne povezanosti kroz otporan i sinergijski razvoj infrastrukture i kreirati okruženje koje osigurava sveprisutnu pokrivenost. Događaj će pružiti jedinstvenu priliku za dijalog zainteresovanih strana na visokom nivou povodom strategija i politika usmjerenih ka razvoju širokopojasnog pristupa u regionu, uz diskusiju o izazovima i prilikama koje nude otporne mreže velikih brzina uz istovremenu primjenu fleksibilnih i kolaborativnih regulatornih mjera.

Ovaj događaj će takođe pružiti priliku za uspostavljanje konkretnih mjera u cilju pružanja pomoći zemljama u vezi sa regulatornim pitanjima. Posebno će se obratiti pažnja na sljedeće aspekte:

  • Trendovi u pogledu tehnologija i tržišta
  • Budućnost regulacije u digitalnoj eri
  • Informisanje, zaštita i prava potrošača
  • Budući koraci ka EU jedinstvenom digitalnom tržištu
  • Implementacija IPv6 protokola.

Forum poziva predstavnike evropskih regulatornih agencija, ministarstava, operatora elektronskih komunikacija, akademskih institucija i sve ostale zainteresovane strane koje su uključene u ICT regulatonu politiku u Evropi i šire, da uzmu učešće na ovom forumu.

DOKUMENTA I REFERENCE

LINKOVI