04.12.2020.

Saopštenje za javnost


Obavještavamo vas da počinje rekonstrukcija puta Bar (priključak na M-2.4 ispred tunela Cafe)-Kamenički Most-Krute.