23.08.2021.

Obavjestenje o početku izgradnje elektronske komunikacione mreže na području naselja Krimovice, opština Kotor


Na osnovu Zakona 0 elektronskim komunikacijama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 040/1 3 od 13.08.2013, 56/13 od 06.12.2013, 002/17 od 10.01 .2017, 049/19 od 23.08.2019), Clan 39, stav 4, obavjestavamo vas o namjeri pocetka izgradnje elektronske komunikacione mreze na podrucju naselja Krimovice, opstina Kotor dana 06.09.2021.g ..