03.04.2023. // Saopštenje za medije

Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture


Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione i druge infrastrukture je značajna pretpostavka za efikasan razvoj elektronskih komunikacija i isto je u visokom stepenu zastupljeno među operatorima u Crnoj Gori. Trenutno operatori zajedno koriste: - telekomunikacionu kablovsku kanalizaciju u dužini 710 km, što je duplo više nego 2015. godine; - prostor na 333 antenska stuba, odnosno na 55% od ukupnog broja antenskih stubova u Crnoj Gori; - prostor u 228 telekomunikacionih objekata, odnosno u 31% od ukupnog broja telekomunikacionih objekata u Crnoj Gori; - stubove javne rasvjete u 8 opština u Crnoj Gori, pri čemi je zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture u stalnom porastu.