21.03.2023. // Saopštenje za javnost

VISOK NIVO INVESTICIJA U SEKTORU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U CRNOJ GORI


U toku 2022. godine u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su uložili 68.789.048,31 euro. Ostvarene investicije su za 33,54% veće u odnosu na 2021. godinu kada je ostvareno 51.511.566,14 eura ulaganja. Ovako visok nivo investicija doprinosi daljem povećanju dostupnosti savremenih elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta na cijeloj teritoriji Crne Gore.