18.04.2022. // Saopštenje za javnost

Važni telefonski brojevi


Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je pokazalo da je skoro 79% građana upoznato sa brojem policije - 122, sa brojem službe zaštite i spašavanja ( vatrogasci) - 123, upoznato je 66% građana, dok je sa brojem hitne medicinske pomoći - 124, upoznato 63% građana. U znatno manjoj mjeri građani su upoznati sa brojem 112 - jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima i brojem 129 - pomoć na moru.