27.12.2021. // Saopštenje za javnost

Uspješno završen postupak aukcije radio-frekvencijskog spektra


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, na sjednici Savjeta od 26. 10. 2021. godine, donijela Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Odlukom je bilo propisano da se javno nadmetanje sprovodi metodom aukcije spektra u kombinovanom formatu prilagođenog višekružnog "clock" nadmetanja i prilagođenog jednokružnog nadmetanja putem zapečaćenih ponuda. Aukcijski proces se odvijao u dvije faze: nadmetanje za rezervisani spektar (faza pre-aukcije) i nadmetanje za nerezervisani spektar (faza glavne aukcije).