18.10.2021. // Saopštenje za medije

Uspješna primjena sniženja cijena usluga rominga prema sistemu ,,roming kao kod kuće"


Agencija je izvršila provjeru postupanja Crnogorskog Telekoma, Telenora i Mtela po odluci kojom im je naložila da od 01.07.2021. godine primijene sljedeći korak u smanjenju cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana, odnosno da primjene sistem naplate prema sistemu ,,roming kao kod kuće", kao i provjeru usklađenosti rada sa Pravilnikom i Smjernicama za implementaciju navedene odluke. Tom prilikom nijesu uočene nepravilnosti u primjeni navedenih akata i obračunu usluga u romingu.