19.04.2023. // Saopštenje za javnost

Potpisani tehnički sporazumi o graničnoj koordinaciji mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža sa regulatornom Agencijom Republike Albanije


Regulatorne agencije za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom u Crnoj Gori (EKIP) i Republici Albaniji (AKEP) nakon višemjesečnog zajedničkog rada na usaglašavanju uslova potpisale su danas u Podgorici pet tehničkih sporazuma o graničnoj koordinaciji mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža (MFCN) koje rade u radio-frekvencijskim opsezima: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz.