16.05.2022. // Saopštenje za javnost

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva


Dvadeset evropskih zemalja je, 17. maja 1865. godine, potpisalo prvu Međunarodnu konvenciju o telegrafima, kada je osnovana i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU). Od 1969. godine, sedamnaesti maj se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija, a od 2007. godine kao Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva (WTISD).