17.03.2023. // Saopštenje za javnost

Studijska posjeta predstavnika Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Republike Srbije (RATEL)


U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanog 2012. godine između Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Republike Srbije (RATEL), predstavnici RATEL-a zatražili su održavanje studijske posjete EKIP-u u cilju prezentovanja iskustava EKIP-a povodom sprovedenih postupaka javnih nadmetanja za dodjelu radio-frekvencijskih resursa namijenjenih za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.