02.07.2021. // Saopštenje za javnost

Stepen zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori


Stepen zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori