29.06.2021. // Saopštenje za javnost

Smanjenje cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana


Implementacija sljedeće faze smanjenja cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana će početi 01.07.2021. godine. Glavna karakteristika ove faze smanjenja cijena rominga u regionu Zapadnog Balkana je primjena tzv. “roming kao kod kuće” sistema naplate (eng. "roaming lake at home”- RLAH). To praktično znači da će se korisnicima iz Crne Gore kada koriste usluge rominga (regulisane usluge poziva, SMS, pristup Internetu) u državama Zapadnog Balkana naplaćivati iste cijene kao da navedene usluge koriste u mreži svog matičnog operatora u Crnoj Gori.