12.04.2021. // Saopštenje za medije

Saopštenje za medije


U 2020. godini došlo je do ubrzanog povećanja upotrebe interneta. Obim internet saobraćaja u fiksnim mrežama u 2020. godini je za 51,39% veći od ostvarenog internet saobraćaja u 2019. godini, a broj korisnika koji su pristupali internetu putem optičkih vlakana, kao najsavremenijeg vida pristupa u fiksnim mrežama, se u toku 2020. godine povećao za 16,14% u odnosu na 2019. godinu. Broj korisnika mobilnih usluga koji su, na kraju 2020. godine, pristupali internetu iznosio je 539.547 i za 6,73% je veći u odnosu na 2019. godinu.