10.06.2021. // Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost


U cilju modernizacije, u planu je aktivnost zamjene postojećih Core MPLS Alcatel rutera sa novim Huawei NE40-X8. Planirana aktivnost podrazumijeva prebacivanje linkova i svih produkcionih servera sa postojećih na nove nodove (uređaje).