08.06.2021. // Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost


U sklopu projekta Core modernizacije, jedan od planiranih koraka je i migracija IMS fiksnih korisnika sa starog IMS Core-a u THQ zgradi na IMS Core u Novoj tehničkoj zgradi.