29.06.2021. // Saopštenje za medije

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga


Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga, sprovedeno u maju ove godine u Crnoj Gori, je pokazalo visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i visok nivo zadovoljstva korisnika njihovim kvalitetom i cijenama.