27.10.2022. // Saopštenje za javnost

Pokrenut postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz


Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26. oktobra 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usvojio Dokumentaciju za javno nadmetanje, čime je zvanično započet postupak dodjele radio-frekvencija iz navedenih opsega. Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja možete preuzeti sa linka ispod. Zainteresovani subjekti, nakon što uplate naknadu za otkup, mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u sjedištu Agencije svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova, počevši od 27. oktobra 2022. godine.